ubytování v Chorvatsku s vlastní dopravou 2018

Kontakt

CA Jadranka
Dagmar Vaclíková
JUDr. Karel Suchánek
Urxova 296
500 06 Hradec Králové.

mobil: +420 723 047 534
tel.: +420 602 687 141
ca-jadranka@seznam.cz jadranka@volny.cz

Prohlášení o ochraně soukromí

Cestovní agentura Jadranka - Dagmar Vaclíková, se sídlem Urxova 296, 500 06 Hradec Králové a Karel Suchánek, se sídlem Urxova 296, 500 06 Hradec Králové (dále jen CA Jadranka) se zavazuje respektovat a ochraňovat vaše soukromí. Je samozřejmostí, že veškeré Vaše osobní údaje považujeme za soukromé a důvěrné a uchováváme je v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.

Jaké údaje shromažďujeme

CA Jadranka bude shromažďovat a zpracovávat pouze ty osobní údaje (jako jsou jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa), které jsou potřebné pro vyřízení obchodní transakce a které dobrovolně poskytnete prostřednictvím webových stránek www.ca-jadranka.cz nebo e-mailové korespondence.

Dále bude CA Jadranka shromažďovat všeobecné informace (jako jsou typ internetového prohlížeče, soubory, které jste si vyžádali, a název domény a země, ze které informace vyžadujete) za účelem zvýšení úrovně webových stránek a nabízených služeb. Tato data se používají pro statistické účely, ale jednotliví uživatelé zůstávají anonymní

Poskytnutí a užívání osobních údajů

CA Jadranka veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují smluvní partneři, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá CA Jadranka s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů.

Právo na zrušení

Pokud jste osobní informace předali CA Jadranka elektronickou nebo písemnou formou a chtěli byste je odstranit nebo změnit, kontaktujte nás, prosím, na adrese ca-jadranka@seznam.cz.

Odkazy na www třetích stran

Webové stránky CA Jadranka mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. CA Jadranka neodpovídá za obsah nebo politiku ochrany soukromí těchto webových stránek.